🔸جلال محمودزاده نماینده مهاباد به جماران گفت: چهارشنبه شب در یکی از میادین شهر مهاباد جوانی به نام مولودی با تیر کشته می‌شود و پنج شنبه صبح مردم برای تشییع پسر جوان شرکت و حضور پیدا می‌کنند.

🔸در مسیر برگشت از مراسم به تعداد افراد اضافه و جمعیت افزایش یافته و مردم به سمت شهرداری و فرمانداری راه افتادند و شهر مقداری متشنج شد.

🔸در این بین متأسفانه ۴ نفر دیگر با تیر جنگی کشته می‌شوند که یکی از آن جوانان زیر ۱۸ سال است و 15 سال دارد.

🔸فرمانداری در حال بررسی بیشتر این موضوع است. من ایرادی را به نیروهای امنیتی دارم؛ چرا در راهپیمایی های مسالمت آمیز از تیر جنگی استفاده می‌کنند؟! فرد می‌خواهد حرف خود را بزند و مشکلاتش را مطرح کند، اما اینکه او را بکُشند جای تأسف و تأثر دارد. و تا امروز هم مشخص نیست چطور و چرا این اتفاق رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید