🔹 شاخص WGI کشورهای جهان را از نظر شفافیت، ثبات سیاسی، کارآمدی حکومت،‌ کیفیت قانونگذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد با هم مقایسه می‌کند.

🔹 بر اساس این تحقیقات، آمریکا و چین در محدوده بالا هستند و روسیه و ترکیه در محدوده متوسط و ایران در محدوده پایین جهان قرار دارد. (منبع)

دیدگاهتان را بنویسید