🔹نحوه بازتوزیع یارانه بنزین باید تغییر کند

🔹اگر این کار را نکنیم بهترین حالت این است که سالی ۱۰ الی ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه کنیم

🔹امسال واردات بنزین به میزان محدودی اتفاق افتاد

دیدگاهتان را بنویسید