بانک ملی یک واحد اداری در طبقه ۱۱۶ بلندترین سازه جهان در دبی را به مزایده گذاشت!

جمهوری اسلامی الفرار!!

دیدگاهتان را بنویسید