🔹عبدی با انتشار این ویدئو نوشت: ای خدا باهات حرف دارم، تا کی ما مردم ایران باید غصه بخوریم؟

دیدگاهتان را بنویسید