حمایت قاطع آمریکا از اعتراضات مرد ایران برای عدم دسترسی به نیازهای اولیه زندگی در خوزستان

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست خبری خود با اشاره به…

ادامه مطلبحمایت قاطع آمریکا از اعتراضات مرد ایران برای عدم دسترسی به نیازهای اولیه زندگی در خوزستان