در ادامه سانسور های گسترده، رکورد دانلود نرم‌ افزارهای فیلترشکن در روسیه شکسته شد

به گزارش CNN فارسی، روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین، با تحریم‌های متعددی از سوی…

ادامه مطلبدر ادامه سانسور های گسترده، رکورد دانلود نرم‌ افزارهای فیلترشکن در روسیه شکسته شد

مدیریت از یک دولت ناکارآمد و غربگرا به‌دست دولت مردمی و با نشاط افتاده است

به گزارش CNN فارسی، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان های سراسر کشور در هشتمین کنگره جمعیت…

ادامه مطلبمدیریت از یک دولت ناکارآمد و غربگرا به‌دست دولت مردمی و با نشاط افتاده است