قابلیت «اشتراک‌گذاری مجاور» گوگل ، راهی آسا‌ن‌تر برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها

به گزارش CNN فارسي ، گوگل ، همانند پلتفرم‌های پیام‌رسانی مختلفش، چندان در موضوع اشتراک‌گذاری…

ادامه مطلبقابلیت «اشتراک‌گذاری مجاور» گوگل ، راهی آسا‌ن‌تر برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها