پس از باقری‌کنی، برخی دیگر از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران هم وین را ترک کردند

به گزارش CNN فارسی، رضا نجفی معاون امور حقوقی وزارت خارجه و همچنین اسماعیل بقایی…

ادامه مطلبپس از باقری‌کنی، برخی دیگر از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران هم وین را ترک کردند

خطیب‌زاده: برای توافق وین بستر زمانی تعریف شده است ؛ در موارد اختلافی منتظر پاسخ آمریکا هستیم

به گزارش CNN فارسی باوجود اینکه خبرهای مختلفی در خصوص مراحل "نهایی" مذاکرات احیای برجام…

ادامه مطلبخطیب‌زاده: برای توافق وین بستر زمانی تعریف شده است ؛ در موارد اختلافی منتظر پاسخ آمریکا هستیم