سفر تاریخی نخست‌ وزیر اسرائیل به منامه ؛ شبانه‌ روز درحال جنگ با ایران و عوامل آن هستیم

به گزارش CNN فارسی نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، در سفر تاریخی خود به بحرین، با…

ادامه مطلبسفر تاریخی نخست‌ وزیر اسرائیل به منامه ؛ شبانه‌ روز درحال جنگ با ایران و عوامل آن هستیم