هکرهای ایرانی از طریق ایراد نرم‌افزار لاگ ۴ جی قصد داشتند به هفت سازمان اسرائیلی حمله کنند

به گزارش CNN فارسی ، چک پوینت به نام سازمان‌های مورد هدف اشاره نکرد، اما…

ادامه مطلبهکرهای ایرانی از طریق ایراد نرم‌افزار لاگ ۴ جی قصد داشتند به هفت سازمان اسرائیلی حمله کنند