شاپور معینیان، خلبان بازنشسته ارتش آمریکا به فروش اطلاعات به چین محکوم شد

به گزارش CNN فارسي ، شاپور معینیان، خلبان ایرانی‌الاصل بازنشسته ارتش آمریکا، اتهام فروش اطلاعات…

ادامه مطلبشاپور معینیان، خلبان بازنشسته ارتش آمریکا به فروش اطلاعات به چین محکوم شد