به گزارش CNN فارسي ، ظهر امروز در محوطه‌ای فنس‌کشی‌شده در حوالی روستای جعفرآباد اسلامشهر ۱۵۰ بز و گوسفند که در جوار تلی از ضایعات چوب و لاستیک نگهداری می‌شدند زنده در آتش سوختند.

عدم نظارت بر فعالیت‌های خدماتی در حاشیه شهر که بدون رعایت اصول انبارش پسماندها و ضوابط ایمنی در حال گسترش هستند هرازگاهی حوادثی ناگوار به بار می‌آورد که خسارت‌های مالی و حتی جانی به همراه دارند.

دیدگاهتان را بنویسید