به گزارش CNN فارسی ، پایین تر از کوه، در سمت غربی جزیره ، درست در سواحل آفریقا، گدازه همچنان ساختمان های باقی مانده در شهر لا لاگونا را تهدید می کند که بیش از یک ماه پیش تخلیه شد.

بر اساس نقشه ای که روز سه شنبه توسط کمیته بحران آتشفشان دولت جزیره قناری منتشر شد، کلیسای شهر اکنون تنها یک کیلومتر (حدود ۰٫۶ مایل) از وسیع ترین جریان گدازه فاصله دارد که به سمت اقیانوس اطلس پیش می رود.
فوران  گذازه ها از ۱۹ سپتامبر شروع شد و از آن زمان متوقف نشده است.

اولین خانه ای که توسط گدازه های آتشفشان Cumbre Vieja ویران شده است، روز سه شنبه در جزیره قناری لا پالما دیده شد.
کمیته گفت که این گدازه در حال حاضر در دو نقطه در ساحل غربی جزیره به اقیانوس اطلس رسیده است و از صخره ها به اقیانوس می ریزد و سپس به خط ساحلی ۴۸ هکتار (تقریبا ۱۱۸ هکتار) محل دفن  گدازه اضافه می شود.
اما این گذازه عظیم خیلی چیزهای بیشتری را از بین برده است. گدازه ها ۱۱۳۴ هکتار (حدود ۲۸۰۰ هکتار) را از بین برده اند که یک سوم آن را زمین های کشاورزی تشکیل می دهد. این جریان ، مزارع موز و آووکادو را که برای اقتصاد جزیره حیاتی هستند، بلعیده است.
کمیته گفت که بیش از ۱۲۰۰ خانه و ۳۰۰ ساختمان دیگر نیز تخریب شده است.
لا پالما یکی از کوچکترین جزایر قناری اسپانیا است که در سواحل غربی مراکش واقع شده است.

ترجمه از سایت CNN

دیدگاهتان را بنویسید