به گزارش CNN فارسی ، در آلمان، تعداد کسانی که از این نوآوری حمایت کردند ۵۳ درصد بود، در مقابل ۳۷ درصدی که از گنجاندن چنین اطلاعاتی در برنامه درسی مدرسه حمایت نمی کردند.
در فرانسه، نظرات تقسیم شده است – به ترتیب ۴۱٪ و ۴۲٪. در بریتانیا و ایالات متحده، تعداد مخالفان غالب است – ۴۴٪ در مقابل ۳۹٪ در بریتانیا و ۴۸٪ در برابر ۴۰٪ در ایالات متحده به دست آمده است.

به عنوان بخشی از این نظرسنجی، این شرکت همچنین از پاسخ دهندگان پرسید که آیا از گنجاندن اطلاعات مربوط به زوج های همجنسگرا در برنامه درسی مدرسه حمایت می کنند یا خیر. به طور کلی، در همه کشورها به جز ایالات متحده، تعداد کسانی که از تعداد بیشتری از مخالفان حمایت می کنند. چنین محتوایی در برنامه درسی مدرسه بالاتر است.
در ایالات متحده، بیشترین تعداد مخالفان چنین آموزشی در مدرسه و به طور کلی ۴۲٪ در مقابل ۴۳٪، نظرات تقسیم شده است. بیشترین حمایت در آلمان با ۶۴٪ و کمترین تعداد مخالفان در برابر ۲۷٪ است. همچنین در آلمان کمترین درصد، از آن بلاتکلیف ها با ۹ درصد است.
این نظرسنجی توسط قدیمی ترین شرکت نظرسنجی فرانسه، IFop، از ۲۴ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ در فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده انجام شد. مصاحبه ها با استفاده از پرسشنامه خود تکمیل آنلاین انجام شد.۴۰۱۰ پاسخ دهنده بالای ۱۸ سال در این نظرسنجی شرکت کردند که از این تعداد ۱۰۱۰ پاسخ دهنده در فرانسه، ۹۹۶ پاسخ دهنده در بریتانیا، ۱۰۰۰۳ پاسخ دهنده در آلمان و ۱۰۰۰۱ پاسخ دهنده در ایالات متحده آمریکا شامل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید