به گزارش CNN فارسی ، دو خوک بزرگ اخیراً راهی زمین باشگاه گلف لایت‌کلیف در یورکشایر شده‌اند که بازی را مختل کرده و حتی تعدادی از گلف‌بازانی را که می‌خواستند آنها را فراری دهند، مجروح کردند.
رئیس جمهور فیلیپ مارشال به یاد می آورد که آنها اولین بار یکشنبه ظاهر شدند، اگرچه او به CNN Sport گفت که باشگاه “نمی داند از کجا آمده اند.”
مارشال گفت: “یکی از گلف بازان ما این خوک ها را در زمین دید و سعی کرد آنها را بیرون کند و پایش بریدگی پیدا کرد و مجبور شد برای شلیک به A&E برود.” “و آنها ناپدید شدند، بنابراین ما فکر کردیم که آنها رفته اند.

“روز سه شنبه، آنها دوباره ظاهر شدند، و هجدهمین سبزه را بیرون آوردند، اولین سه راهی و سپس مدیر کل گرین ما سعی کرد به یکی از آنها  شلیک کند و او را ساکت ولی تیر به پایش خورد و پایش را شکست.
اگرچه مارشال جراحات را به عنوان بریدگی های جزئی توصیف می کند، اما هر دو برای احتیاط به اورژانس رفتند زیرا جراحات ناشی از یک حیوان وحشی بود.

از آنجایی که اعضای باشگاه گلف نمی‌توانستند خوک‌ها را جمع‌آوری کنند، این یک مورد مهار آسیب و منتظر کمک خارجی بود.
مارشال می گوید که با انجمن سلطنتی پیشگیری از خشونت علیه حیوانات (RSPCA) و پلیس محلی تماس گرفته است. پلیس گفت که آمدن برای جمع آوری خوک ها در صلاحیت آنها نیست و RSPCA در صورت امکان می آید و کمک می کند، اما آنها “بسیار تحت فشار بودند.”
مارشال توضیح می‌دهد: «آنچه اتفاق افتاد این بود که من بیشتر روز را تا غروب در آنجا بودم و توانستیم آنها را به گوشه‌ای دور از مسیر هدایت کنیم.
“بنابراین ما آنها را به گوشه ای از مسیر رساندیم و آنها را در آنجا رها کردیم. نتوانستیم به آنها نزدیک شویم، دوره را تعطیل کردیم زیرا آنها آشکارا خطرناک هستند.
ترجمه از سایت CNN 

دیدگاهتان را بنویسید