همه چیز را به گند جناح‌بازی سیاسی آغشته نکنید! تا تحریم‌ها هست و سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و نرخ تشکیل سرمایه در این کشور منفی یا در حد صفر است، این داستان ادامه دارد. تابستان‌ها برق نداریم و زمستان‌ها گاز نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید