✍ اجلال قوامی:
🔸تصاویر دلخراش از بیمارستان کودکان کی یف پایتخت اوکراین که کودکان سرطانی هم در آن درمان می شوند هر وجدان بیدار و انسان دوستی را می آزارد.این بیمارستان توسط موشک های روسی به ویرانه ای تبدیل شد و کودکان و کادر درمان زیادی هم جان باختند.اگر کودک کشی و تجاوز محکوم و قبیح است چرا برای روسیه کودک کشی خوب است؟ این چه منطق دو گانه ای است که تجاوز و کشتار شهروندان و موشک باران بیمارستان ها برای یک دولت و کشور متجاوز با سکوت برخی مدعیان روبرو می شود اما در عین حال همین سینه چاکان داخلی با دیدن تصاویر این جنایات و کودک کشی های روس کک شان هم‌ نمی گزد؟

نکند رفیق پوتین آزرده خاطر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید