تصاویری از معطل نگذاشتن کار مردم توسط صولت مرتضوی! صدور حکم‌های بی‌ضابطه برای رفقای وزیر دولت انقلابی!

دیدگاهتان را بنویسید