مثلا یه اتفاقی میفته و دوماه بعد بچه شیعه براش سوال پیش میاد چه اتفاقی افتاده بود؟

دیدگاهتان را بنویسید