خدمه ۴ نفره CHAPEA پس از ۳۷۸ روز از این زیستگاه خارج شدند.

آنها یک ماموریت شبیه سازی شده به مریخ را برای کمک به ارزیابی سلامت و عملکرد در رابطه با محدودیت‌های منابع واقعی در مریخ و زندگی در انزوا و فضای بسته را انجام دادند.

دیدگاهتان را بنویسید