توضیح این نکته ضروری است که ایران جزو مناطق تحت پوشش اینترنت استارلینک نیست و در سایت استارلینک نیز ایران در منطقه خارج از پوشش قرار دارد. اما ممکن است استفاده از اشتراک RV در برخی مناطق امکان استفاده از این سرویس را بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید