+علتش القای اختیاری هایپرونتیلاسیون یا تند تند نفس کشیدن است. هایپرونتیلاسیون باعث می‌شود که جریان خون مغز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند و در نتیجه‌ی آن PH خون قلیایی شده و این قلیایی شدن باعث می‌شود که آزاد شدن اکسیژن از گلبولهای قرمز کاهش پیدا کرده و مغز در حالت هایپوکسی یا کمبود اکسیژن(شبیه سکته) قرار بگیرد و این هایپوکسی باعث القای حالت خلسه(Trance) و حالت تجزیه (Dissociation) در فرد می‌شود، حالتی که گویی فرد از جسم خودش دارد جدا می‌شود، که آن را معمولا به عنوان یک تجربه‌ی معنوی خاص برداشت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید