🔹تو امارات مدل 2024 صفر کیلومترش 238900 درهم حدود 4 میلیارد تومنه، 

🔹اما اینجا یه 2020 کارکرده 40 میلیارد آب میخوره!

دیدگاهتان را بنویسید