یادتون هست میگفتن در دولت رئیسی برق نمیرفت؟! امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۳ بنویسیم که در دولت رئیسی برق ها میرفت فردا طلبکار نشن 🙂

دیدگاهتان را بنویسید