📝 شورای سردبیری گاردین در مقاله‌ای نوشت: پیروزی پزشکیان نشان می‌دهد که هم نهاد قدرت و هم مردم احتمالا از فرصت ناشی از انتخابات زودهنگام استفاده کرده اند: نهاد قدرت، برای تعامل مجدد نسبی با جمعیت ناراضی و احتمالا تثبیت روابط با غرب؛ و مردم امیدوار به بهبود استاندارد‌های زندگی.

دیدگاهتان را بنویسید