◀️ دولت پزشکیان یکی از مظلوم ترین دولت خواهد شد هنوز دولت را به دست نگرفته این جماعت با ابزار رسانه و پول در حال ناامید سازی مردم و تخریب دولت هستند!

◀️ اقای پزشکیان راه سختی در پیش دارید

دیدگاهتان را بنویسید