– آذربایجان شرقی:
روحانی: ۱،۲۸۱،۰۰۰
رییسی: ۶۶۲،۰۰۰
– آذربایجان غربی:
روحانی: ۱،۰۳۰،۰۰۰۰
رییسی: ۴۷۳،۰۰۰
-اردبیل:
روحانی: ۴۱۲،۰۰۰
رییسی: ۲۶۱،۰۰۰

مرحوم رییسی در مجموع این سه استان تقریبا نصف روحانی رای آورد!
لابد حسن روحانی هم ترک بود!

پاسخ محمدرضا مهاجر( فعال رسانه) به نمایش جدید و تفرقه انداز طرفداران جلیلی

دیدگاهتان را بنویسید