پسر شیخ پناهیان، منبری طیف پایداری در توهینی بی‌شرمانه، دکتر پزشکیان را «شیاد» خواند!
کاربران شبکه‌های اجتماعی، عصبانیت دیشب جلیلی در مناظره و فحاشی‌های امروز حامیان‌ش به دکتر پزشکیان را ناشی از موج ایجاد شده در بین مردمی که در مرحله اول رای نداده اما عزم کرده‌اند در دور دوم به پزشکیان رای بدهند، ارزیابی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید