در آخرین نظرسنجی بزرگ‌ترین گروه تلگرام استادان شریف با حضور همه‌ی سلایق، ۸۳٪ پزشکیان و ۲٪ جلیلی را انتخاب کردند.

در نظرسنجی ۳ روز پیش آرای پزشکیان ۷۰٪ و جلیلی ۸٪ بود.

دیدگاهتان را بنویسید