به دنبال اظهارات سعید جلیلی در مناظره آخر مبنی برا ینکه آدم ها بدون دریافت یک ریال پول آمدند جلسات ما و کار کردند، تصویری از جلسات دولت سایه در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شود.

این عکس مربوط به حضور ساداتی‌نژاد وزیر پیشین کشاورزی در یکی از همان جلسات دولت سایه جلیلی است! نام او در پرونده چای دبش مطرح است.

دیدگاهتان را بنویسید