شش چهره برجسته عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی مشهور به حلقه دین و اقتصاد، از مردم دعوت کرده‌اند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پزشکیان رای بدهند.

این بیانیه به امضای حسین‌راغفر، علی عرب‌مازار یزدی، سیدغلامحسین حسنتاش، سیدمحمد بحرینیان، محمدرضا واعظ‌مهدوی و فرشاد مومنی رسیده است.

امضاکنندگان این بیانیه گفته‌اند پزشکیان را به صداقت، صراحت، وفای به عهد، ادب، عشق به وطن، مردم‌داری و هم‌دلی با محرومین و دردمندان و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه می‌شناسند.

تعهد روشن و صریح پزشکیان در پای‌بندی به عدالت اجتماعی به صورت فراگیر فارغ از زبان، نژاد، قومیت و جنسیت دلیل این حمایت اعلام شده است.

این چهره‌ها تاکید کرده‌اند راه توسعه عادلانه و عدالت اجتماعی از مسیر اشتغال مولد، تولید فناورانه، بالابردن هزینه‌فرصت مفت‎خوارگی و طراحی برنامه ملی مبارزه پیش‎گیرانه از فساد می‌گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید