اگر برجام بد بود چرا شورای عالی امنیت ملی که خودت هم در آنجا نشسته بودی، تصویب کرد؟

همین حرف‌هایی که در مناظره می‌زنی ده بار در شورای عالی امنیت ملی گفتی و صد بار به تو جواب دادند. باز هم برمی‌گردی به حرف قبلی!

دیدگاهتان را بنویسید