◀️ در ویدئویی که از یکی از برنامه های ستاد سعید جلیلی در شهرستان مرند در آذربایجان شرقی منتشر شده، سخنران می گوید: در مرند 95 هزار نفر رأی دادند که رأی 76 هزار نفرشان پزشکیان بود. اگر توهین هم باشد من توهین می کنم، همه آنها خر تمام هستند و من همه شان را می شناسم!

دیدگاهتان را بنویسید