‏اگر شعار مسعود پزشکیان «بازگشت زندگی»ست؛ جلیلی دقیقا در نقطه مقابل «زندگی» ایستاده است.

دیدگاهتان را بنویسید