برنامه‌ای کپی برداری شده از برنامه مائو در چین که منجر به مرگ بیش از ۴۰ میلیون انسان شد

دیدگاهتان را بنویسید