تورمی که طبقه متوسط را فقیر و کم‌توان‌های مالی را نابود کرد.
تولید را متوقف،کارگر را بیچاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید