اگر طالبانی شدن ایران با قدرت گرفتن سعید جلیلی را فقط در حد حرف و حدیث می دانید

پس محتمل نام روحانیون اطراف او را نشنیده و با افکار آنها آشنا نیستید .
کافی است کمی با ذهنیت آیت الله میرباقری آشنا باشید تا بفهمید طالبانی شدن ایران چقدر نزدیک است .

میرباقری تحصیل دختران را توطئه جهان غرب علیه جهان اسلام می داند ، او حتی دست زدن به کُتب غیر دینی را حرام می داند .

در حمله با گازهای شیمیایی به مدارس او متهم ردیف اول بود ، او همچنین اجرای حجاب کامل بانوان در جامعه را وظیفه اصلی دولت می داند.

ایران در معرض انقراض قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید