سخنگوی دولت، علیرغم نهی صریح قانونی از یک کاندیدای خاص حمایت می‌کند. صحنه هیچ‌گاه این‌چنین شفاف نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید