بعضی از افرادی که امروز دور جلیلی هستند قویا موید ایده اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت جهانی در یک پروتکل محدود و بر اساس لیست سفید هستند
سال‌هاست این ایده را در جلسات متعدد مطرح‌ کردند و امروز جز ستادش هستند

تو رای نده بعدش هم برو تو ایتا هشتگ بزن

دیدگاهتان را بنویسید