احسان ناصر، عضو اتاق بازرگانی‌:
زبان تعامل با دنیا یک زبان متفاوت با رویکرد جلیلی است. اگر قرار باشد با ادبیات فعلی و غیرتعاملی کار را انجام دهند، قطعاً به مشکل اساسی در اقتصاد می‌خوریم. نوع زبان جلیلی به بیانه خوانی شباهت دارد که اصلاً نمی‌تواند به نفع اقتصاد و کشور ما باشد.

تندرو‌ها به اقتصاد بسته و تحت کنترل خودشان اعتقاد دارند. اقتصاد بسته البته الزاماً افراد ناسالم پرورش نمی‌دهد اما اقتصاد بسته اولین زیان‌اش ایجاد بستر فساد است. اولین ضربه تندرو‌ها به اقتصاد، مسأله ایجاد فساد است و در شرایط فعلی بزرگترین ظلمی است که از طرف این آقایان به کشور وارد می‌شود. آن‌ها قائل به مشارکت فعال جامعه در اقتصاد نیستند. رویکرد‌های شبه سوسیالیستی و غیرمولد باعث ایجاد بستر‌های فسادآمیز در ایران می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید