✍ محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا:
شخصا آقای جلیلی را به دلیل همه نگاه‌های مرتجعانه و بسته اش و کارنامه مردودش عنصری مضر برای ایران می‌دانم اما تا همین هفته پیش او را فردی اخلاقی می‌پنداشتم که آن هم در مناظره چهارم به هم ریخت و متاسفانه بی‌ادبی‌اش را نسبت به آقای پورمحمدی دیدیم و دریافتیم تنها ویژگی مثبتش هم در لحظه‌ای هوا شد.

دیدگاهتان را بنویسید