🗣 ابوطالبی مشاور حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری:
انتخاب جلیلی یعنی حاکمیت کامل فقر مطلق در کشور، فروپاشی اقتصاد ایران، نابودی حیثیت اجتماعی و بین‌المللی ایرانیان و از بین رفتن دین‌داری و باور‌های ملی مردم

◀️ هم ترامپ، متعهد شده که تحریم‌ها فلج‌کننده را بازگرداند هم جلیلی هم گفته که مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید