زمانی که تعداد کاربران بازی همستر کامبت در جهان به حدود ۱۱۵ میلیون نفر رسید، مسئول فضای مجازی سپاه استان قزوین گفته بود از این تعداد، ۱۰ میلیون نفر ایرانی هستند. با توجه به اینکه اکنون تعداد کاربران این بازی بنا بر اعلام آن در شبکه ایکس، به ۲۰۰ میلیون نفر افزایش یافته، تعداد کاربران ایرانی هم از ۱۰ میلیون نفر عبور کرده است.
این رشد تعداد کاربران حاکی از آن است که تعداد کاربران ایرانی بازی همستر کامبت، از آرای نفر اول انتخابات ریاست جمهوری در ایران که حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای اعلام شده، بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید