عصرایران نوشت: ایران ما، اکنون به خانه ای شبیه شده که آتشی بر آن افتاده است. اولین و فوری ترین کار و وظیفه ساکنان چنان خانه ای، فرونشاندن آتش است تا بعد از آن، درباره نحوه اداره خانه با یکدیگر مشورت کنند.
این که حدود 60 درصد مردم ایران با صندوق قهر کرده‌اند، باید پیامی صریح و بی پروا به حاکمیت باشد. این پیام اسفند گذشته نیز در انتخابات مجلس داده شد. اگر جمهوری اسلامی همانند هر حکومت دیگری به بقا و مشروعیت می اندیشد، چاره ای جز تعامل با مردم و کسب رضایت آنها از طریق اجرای خواسته های عمومی ندارد.
تا پیش از این تقریباً همه تحلیل ها حاکی از این بود که در مشارکت 40 درصدی، اصولگرایان برنده می‌شوند. با این حال در همین مشارکت اندک نیز پزشکیان رأی بیشتری دارد؛ یکی از فعالان رسانه ای اصولگرا در این باره نوشت: چه کرده ایم که در انتخابات 40 درصدی هم مردم به ما اقبالی ندارند؟!
گفتیم که در انتخابات اخیر، . اینان گروه قدرتمند و بر اساس تحلیل وضعیت انتخابات و آراء، اکثریتی حدوداً 80 درصدی هستند که خواهان تغییرند و برای رسیدن به این هدف، باید در وضعیت “افتادن آتش به جان خانه” ، متحد شوند و نگذارند خانه مشترک شان طعمه آتش شود و ایران به خاکستر بدل شود. گام اول آن است که به رای دادن و ندادن همدیگر احتران بگذارند و گام دوم نیز همگرایی است.

دیدگاهتان را بنویسید