آرای شمارش شده تا این لحظه: ۲.۳۷۲.۸۶۶
مسعود پزشکیان: ۹۷۳۰۵۲ رای
سعید جلیلی: ۹۶۳۶۱۵ رای
محمد باقر قالیباف: ۳۴۱۰۵۶ رای
مصطفی پورمحمدی: ۱۵۶۲۵ رای

دیدگاهتان را بنویسید