یکی از همراهان با ارسال این تصویر نوشته است:
«واقعا خیلی پررویی و وقاحت میخواد که برای قوانین ضدبشری که برای آزار و اذیت زنان و دختران در قرن بیست و یکم اجرا میشود، اینطور تبلیغ کنی.»

دیدگاهتان را بنویسید