🔹نیویورک‌سیتی با اختلاف زیادی در صدر است!
🔹رتبه دوم متعلق به شهری در آسیای شرق است، ژاپن، دارای بیشتری میلیونر حتی از لندن!
🔹خلیج سان‌فرانسیسکو گرچه رتبه سوم را دارد اما بیشترین تعداد میلیارد در این منطقه است.

دیدگاهتان را بنویسید