مردم عزیز
‏به عنوان یک معلّم معلّق که سالهای مدیدی از عمر خود را در خدمت دانشجویان‌ بود، صادقانه و صریح شهادت می‌دهم که:
‏بسیار فرق دارد چه کسی رییس‌جمهور باشد. وضعیت دانشگاه‌ها از آسمان تا زمین فرق خواهد کرد.
‏با شرکت در انتخابات⁩، به داد علم و دانشگاه و فرزندان ایران زمین برسید.

دیدگاهتان را بنویسید