علیرضا سلیمانی، سردبیر سایت رجانیوز، رسانه‌ای جبهه پایداری در شبکه اجتماعی ایکس اظهار کرد: «این روزها را خوب بخاطر بسپارید که ستاد و حامیان آقای قالیباف، برای یک مشت رای حرام در نقش پیاده نظام ستاد پزشکیان و تکمیل کننده سناریوهای خطرناک امنیت ملی ظاهر شدند».

دیدگاهتان را بنویسید